Vilken apologetisk helg vi hade!

I Salemkyrkan hade vi en mycket intressant och givande helg med föreläsningar av Markus Holmbom och Mats Selander.

Markus hade fyra lektioner om skapelsetro kontra evolutionsteorin där han gick igenom datering för jordens ålder och människans utveckling utifrån ett kristet perspektiv. När han själv påbörjade sina universitetsstudier i molekylärbiologi var han ateist och ville få bra argument emot den kristna tron men istället väcktes tvivlande frågor på det han studerade och detta ledde honom till att den mest logiska förklaringen på livet uppkomst och livets yttersta mening är det vi finner i bibeln och i Jesus Kristus.

Mats Selander som var vår andra gäst har en magister i religionsfilosofi och etik och har författat ett antal böcker hade några fantastiska föreläsningar om tro och vetenskap. Är de två varandras motpoler? Mats visade utifrån vår historia att det är tvärtom, universiteten och vetenskapen som växte fram i Europa hade en stark kristen tro och den tron drev dem att undersöka den världen de levde i.  Mats hade även ett par lektioner där han la fram några rationella argument för att tron på Guds existens är mest logiska! Lördagen avslutade med ett kvällsmöte med sång och musik och temat för kvällen var ”Kan man tro på en politiskt inkorrekt Gud”

Hela helgen avslutades på söndagen där Salemkyrkans pastor Daniel Karlsson predikade över vilka ideologer och idéströmningar som påverkar vårt samhället  och då mer specifikt det postmoderna tänkandet.