Söndagar

Varje söndag kl 11:00 är det gudstjänst i Salemkyrkan. Detta är kyrkans stora fest dag. En gudstjänst innehåller bön, sång och musik, predikan, förbön och fika. Alla våra gudstjänster är öppna för alla. så välkommen att besöka oss!