Cellgrupper

Cellgrupper – Salemkyrkans sätt att skapa nära relationer!

I Salemkyrkan är individen viktig – därför är den varma, välkomnande atmosfären viktig i både gudstjänsten och i församlingens många cellgrupper.

Cellgruppen är öppen för alla. Den är både till för de som är med i kyrkan men också för  dig som är intresserad av kristen tro och önskar regelbunden och nära gemenskap med andra människor. Det är en plats att dela livet med varandra. 

Träffarna sker i hemmen, där vi äter tillsammans, samtalar kring liv och tro och där både bönen och Guds Ord är en naturlig del i vår gemenskap.   

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse att delta

Pastor  Daniel Karlsson                        daniel.b.karlsson@gmail.com

Cellgruppsledare Allan Lindgren        allan.lindgren@live.se

Cellgruppsledare  Gun Molander       gun.molander@nling.nu